Online Courses in Polish

36 Courses Available

Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Technologie Ochrony Środowiska

AGH University of Science and Technology

Sedymentologia - materiały pomocnicze do wykładów i ćwiczeń (cz.1)

AGH University of Science and Technology

e-Chemia - chemia ogólna

AGH University of Science and Technology

Matematyka

AGH University of Science and Technology

Chemia

AGH University of Science and Technology

e-Fizyka

AGH University of Science and Technology

Wprowadzenie do e-learningu

AGH University of Science and Technology

Teoria automatów

AGH University of Science and Technology

Maszyny przepływowe

AGH University of Science and Technology

Teoria sterowania

AGH University of Science and Technology

Elektroniczna technika pomiarowa

AGH University of Science and Technology

E-makro

AGH University of Science and Technology

Od atomu Rutherforda do atomu Schroedingera

AGH University of Science and Technology

Rzeczywista struktura materii

AGH University of Science and Technology

Fizyka metali

AGH University of Science and Technology

Fizyka

AGH University of Science and Technology

Symulacje i sterowanie procesów dyskretnych

AGH University of Science and Technology

Badania operacyjne

AGH University of Science and Technology

Algorytmy i struktury danych

AGH University of Science and Technology

Teoria sygnałów

AGH University of Science and Technology

Sieci komputerowe

AGH University of Science and Technology

Notatki z Angielskiego

AGH University of Science and Technology

Matlab the language of technical computing

AGH University of Science and Technology

Badania operacyjne

AGH University of Science and Technology

Materiałoznawstwo

AGH University of Science and Technology

Nowoczesna diagnostyka i monitoring maszyn

AGH University of Science and Technology

Geologia podstawowa

AGH University of Science and Technology

Minerały ilaste

AGH University of Science and Technology

Wybrane metody geochemii organicznej w prospekcji naftowej

AGH University of Science and Technology

Petrofizyka

AGH University of Science and Technology

Geologia ogólna

AGH University of Science and Technology

Opracowanie bazy danych wybranych metod i urządzeń do utylizacji odpadów

AGH University of Science and Technology

Petrografia skał magmowych

AGH University of Science and Technology

Podstawy baz danych z encyklopedią SQL

AGH University of Science and Technology

System UNIX

AGH University of Science and Technology

Algorytmy genetyczne

AGH University of Science and Technology