Online Courses in Hebrew

30 Courses Available

בעיות בצפיה בסרטי הוידאו באתר פא"ר

The Open University of Israel

סמסטר חדש בפתח - לימודים אקדמיים בפא"ר

The Open University of Israel

חדש - קבצי קול של הרצאות

The Open University of Israel

שלושה סרטים על השימוש במאו"ר ומרלו

The Open University of Israel

רשימת ספרים חדשה לפא"ר

The Open University of Israel

סטטיסטיקות חדשות באתר פא"ר

The Open University of Israel

מזג האויר בפא"ר

The Open University of Israel

MIT מעלה את החומרים הפתוחים שלה לאיפון, איפד ואיפוד

The Open University of Israel

כרכים חדשים בקורס "אירופה ערש הלאומיות"

The Open University of Israel

כרך חדש בקורס ה"אופרה"

The Open University of Israel

ספר קולי חדש: חורבן - השמדת היהודים בידי גרמניה הנאצית

The Open University of Israel

ספרים קוליים גם ברוסית ובערבית

The Open University of Israel

ספר קולי חדש: ארה"ב - דמוקרטיה בהתהוות מתמדת

The Open University of Israel

שני ספרים חדשים בקורס "המזרח התיכון בימינו"

The Open University of Israel

הועלו הספרים בקורס "דיני תאגידים"

The Open University of Israel

עלה לפא"ר הכרך הראשון בקורס "הנצרות הקדומה" (10531)

The Open University of Israel

שני כרכים חדשים בקורס "בטהובן: מורד ורומנטיקן (1093⤴〢

The Open University of Israel

הועלו 3 ספרים בקורס חדש: "משטרים דמוקרטיים (10661)"

The Open University of Israel

נפתחו בפא"ר 6 הכרכים של תורת המימון (10230)

The Open University of Israel

יחידה חדשה בקורס ג'נוסייד: "בין גזענות לג'נוסייד בעת המודרנית"

The Open University of Israel

עלה כרך בקורס "החברה הערבית בישראל"

The Open University of Israel

2 כרכים נוספים בקורס "בטהובן מורד ורומנטיקן" (10934)

The Open University of Israel

כרך נוסף בקורס "בטהובן - מורד ורומנטיקן" (10934)

The Open University of Israel

ספר קולי נוסף בקורס ג'נוסייד: "השמדת העמים האינדיאנים של אמריקה הספרדית"

The Open University of Israel

ספר קולי חדש בקורס ג'נוסייד: "בין גזענות לג'נוסייד בעת המודרנית"

The Open University of Israel

ספר קולי נוסף בקורס ג'נוסייד - כדי שלא אהיה בין השותקים

The Open University of Israel

התפרסם ספר קולי נוסף: "יהודי תימן: היסטוריה, חברה, תרבות"

The Open University of Israel

עלה ספר ראשון בקורס חדש: צמיחת המדינות החדשות באפריקה (10206)

The Open University of Israel

קורס חדש: מערכות מידע חשבונאיות ממוחשבות (10549)

The Open University of Israel

האוניברסיטה פתוחה שותפה למיזם MOOCs (קורסים מקוונים פתוחים לקהל הרחב) אירופאי

The Open University of Israel