Online Courses in Catalan

58 Courses Available

Comptabilitat I

Universitat Jaume I

Comptabilitat Financera I

Universitat Jaume I

Informàtica Aplicada a la Gestió de l'Empresa

Universitat Jaume I

Llenguatge Musical II

Universitat Jaume I

Didàctica de les Matemàtiques

Universitat Jaume I

Canvi Social i Moviments Socials

Universitat Jaume I

Models d'Orientació i Intervenció Psicopedagògica

Universitat Jaume I

Tecnologia dels Mitjans Audiovisuals I

Universitat Jaume I

Tecnologia dels Mitjans Audiovisuals II

Universitat Jaume I

Anglès Aplicat a la Investigació Criminològica i Policial (Idioma Modern)

Universitat Jaume I

Anglès per a la Informàtica

Universitat Jaume I

Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria II

Universitat Jaume I

Estadística

Universitat Jaume I

Matemàtiques I (Matemàtiques)

Universitat Jaume I

Càlcul

Universitat Jaume I

Ampliació d'Estadística

Universitat Jaume I

Dret Civil I

Universitat Jaume I

Dret Civil II

Universitat Jaume I

Introducció al Dret Processal

Universitat Jaume I

Automatització de Processos

Universitat Jaume I

Sistemes Operatius

Universitat Jaume I

Bases de Dades

Universitat Jaume I

Processadors de Llenguatge

Universitat Jaume I

Informàtica Bàsica

Universitat Jaume I

Metodologia i Tecnologia de la Programació

Universitat Jaume I

Química Quàntica

Universitat Jaume I

Seguretat i Anàlisi de Riscos

Universitat Jaume I

Taller de Models

Universitat Jaume I

Estadística

Universitat Autónoma de Barcelona

Introducció a la Lingüística

Universitat Autónoma de Barcelona

Cartografia i Fotointerpretació

Universitat Autónoma de Barcelona

Tecnologia Educativa

Universitat Autónoma de Barcelona

Apunts de càlcul matricial i resolució de sistemes lineals

Universitat Autónoma de Barcelona

Avaluació de l'Impacte Ambiental i Auditories

Universitat Autónoma de Barcelona

Disseny de Circuits Integrats I

Universitat Autónoma de Barcelona

Uns apunts de números complexos

Universitat Autónoma de Barcelona

Admistració i Direcció d'Empreses

Universitat de Barcelona

Belles Arts

Universitat de Barcelona

Comunicació Audiovisual

Universitat de Barcelona

Cursos

Universitat de Barcelona

Documentació

Universitat de Barcelona

Economia

Universitat de Barcelona

Enginyeria Electrònica

Universitat de Barcelona

Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Sistemes

Universitat de Barcelona

Farmàcia

Universitat de Barcelona

Filologia Anglesa

Universitat de Barcelona

Filologia Clàssica

Universitat de Barcelona

Física

Universitat de Barcelona

Formació del professorat

Universitat de Barcelona

Gestió i Administració Pública

Universitat de Barcelona

Infermeria

Universitat de Barcelona

Matemàtiques

Universitat de Barcelona

Medicina

Universitat de Barcelona

Psicologia

Universitat de Barcelona

Química

Universitat de Barcelona

Recerca en Empresa, Finances i Assegurances

Universitat de Barcelona

Relacions Laborals

Universitat de Barcelona

Matèries

Universitat de Lleida